Två sunda indexfonder

Fonderna Aktiespararna Direktavkastning och Aktiespararna Topp Sverige erbjuder ett ansvarsfullt och hållbart sparande genom att ta ett aktivt ägaransvar. Genom att ha en effektiv förvaltning kan vi dessutom göra det till en låg avgift om 0,3%. 

Låt ditt sparande växa med Sveriges största företag

Aktiespararna Topp Sverige är en fond som investerar dina pengar i aktier och andra aktierelaterade finansiella instrument. Målsättningen är att följa OMXS30-index. Aktiespararna Topp Sverige placerar i de mest omsatta aktierna på Stockholmbörsen. Att investera i fonden är ett enkelt sätt att följa Stockholmsbörsens utveckling. Det är företag som ABB, AstraZeneca, Ericsson, Hennes & Mauritz, Volvo osv. De stora bolagen har också en stor del av sin verksamhet utomlands, detta innebär en viss geografisk riskspridning.

Aktiespararna Topp Sverige är en indexfond och har viss möjlighet till friare placeringsregler än vad som gäller normalt för värdepappersfonder. Detta är en förutsättning för att fonden ska kunna utvecklas som OMXS30-index på lång sikt. Att fonden är en indexfond innebär dock att risknivån måste anses som högre än andra likartade fonder som följer begränsningsreglerna enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Vi ser därför gärna att både nuvarande och presumtiva kunder läser Ingående aktier för att själv kunna bilda sig en uppfattning om aktiernas olika vikt i Aktiespararna Topp Sverige. Vi avser att fortlöpande visa fondens innehav med viss eftersläpning och vi står gärna till tjänst att svara på frågor både via e-post och telefon beträffande detta. 

Möjligheten till högre avkastning medför allt som oftast en högre risk. Aktiefonden Topp Sverige är en långsiktig investering. Ditt insatta kapital kan tidvis minska i värde, men historiskt har aktier jämfört med andra placeringar varit en bra placering.

Aktiespararna Topp Sverige tar också ett aktivt ägaransvar, i enlighet med Aktiespararnas policy för ägarstyrning, genom att låta Aktiespararna rösta på bolagsstämmorna för fondens aktier. Aktiespararna arbetar aktivt för att aktiemarknaden ska agera etiskt och strävar efter att göra bolagen bättre att investera i.

”Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet”.