Två sunda indexfonder

Fonderna Aktiespararna Direktavkastning och Aktiespararna Topp Sverige erbjuder ett ansvarsfullt och hållbart sparande genom att ta ett aktivt ägaransvar. Genom att ha en effektiv förvaltning kan vi dessutom göra det till en låg avgift om 0,3%. 

Fondens NAV-kurs är värdet på en fondandel. NAV-kursen är lika med fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar. Fondens värde är summan av de tillgångar och skulder som fonden har. Fondens värde beräknas på gällande marknadsvärden (sista betalkurs eller senast noterade köpkurs). 

NAV-kurs  
2019-02-19   125,05
Avkastning* 2019 1 år 3 år 5 år
Aktiespararna Direktavkastning  5,0 %  4,7 % - -
SIXDIV15SWGI (inkl utdelningar)  5,0 % 5,1 % 39,3 % 75,3 %
SIXRX (inkl utdelningar) 7,7 %  1,3 % 33,0 % 60,6 %

*Tabellen uppdaterad per 2019-01-31

ADA graf 20190131.PNG

Grafen uppdaterad per 2019-01-31

”Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet”.