Två sunda indexfonder

Fonderna Aktiespararna Direktavkastning och Aktiespararna Topp Sverige erbjuder ett ansvarsfullt och hållbart sparande genom att ta ett aktivt ägaransvar. Genom att ha en effektiv förvaltning kan vi dessutom göra det till en låg avgift om 0,3%. 

Ingående aktier i Aktiespararna Direktavkastning

Fonden har som mål att följa SIXDIV15SWGI-index nära. SIXDIV15SWGI-index består av de 15 storbolag på Stockholmsbörsen som ger högst dirketavkastning (baserat på historisk och föreslagen utdelning) och så även fonden.

Ingående aktier Vikt i %*
ABB 5,65
AstraZeneca 7,84
Boliden 5,17
Castellum 8,59
H&M B 6,80
Handelsbanken 5,71
ICA Gruppen 7,09
JM 6,47
Nordea Bank 5,72
SEB A 6,47
Skanska B 6,31
Swedbank A 6,46
Swedish Match 7,40
Tele2 B 7,66
Telia Company 6,47
Summa 99,94

*Per 2019-01-31