Två sunda indexfonder

Fonderna Aktiespararna Direktavkastning och Aktiespararna Topp Sverige erbjuder ett ansvarsfullt och hållbart sparande genom att ta ett aktivt ägaransvar. Genom att ha en effektiv förvaltning kan vi dessutom göra det till en låg avgift om 0,3%. 

Vi erbjuder två sunda indexfonder

Fonden Aktiespararna Direktavkastning investerar i svenska storbolag med hög direktavkastning, medan Aktiespararna Topp Sverige investerar i Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktier.

Våra fonder Aktiespararna Direktavkastning och Aktiespararna Topp Sverige erbjuder ett ansvarsfullt och hållbart sparande genom att ta ett aktivt ägaransvar. Genom att ha en effektiv förvaltning kan vi dessutom göra det till en låg avgift om 0,3%. 

Aktivt ägaransvar!

Aktiespararna Topp Sverige var den första fonden att ta ett tydligt ägaransvar enligt Aktiespararnas policy för ägarstyrning. Detta gör fonden genom att lämna Aktiespararna fullmakt att företräda fonden, och att låta Aktiespararna rösta för fondens aktier, på bolagsstämmorna.

Aktiespararna arbetar aktivt för att aktiemarknaden ska agera etiskt och strävar efter att göra bolagen bättre att investera i. Aktiespararna arbetar för hög etik, mot insideraffären och orimliga fallskärmsavtal.

Under årsstämmosäsongen 2018 ägnar Aktiespararna följande tre kärnfrågor särskild uppmärksamhet:
 - Minst tre oberoende styrelseledamöter
 - Digitalisering av bolagsstämman
 - Tid- & intressekonflikter/mångsyssleri

De från ägarna oberoende ledamöterna i ett börsbolag bör vara minst tre. I bolag där huvudägaren har en stark ställning stärker de oberoende ledamöterna förtroendet för att värdeskapande är i fokus. I herrelösa bolag, där risken för ett kontrollägarskifte typiskt är överhängande, utgör istället de oberoende ledamöterna en garanti för att ett bud ska kunna få en korrekt styrelsebehandling.

Digitalisering är ett sätt att öppna stämman för ett ökat deltagande.  En rimlig ambition är att alla aktieägare ska ha lika goda möjligheter att delta i diskussionerna som förs på stämman, och i förlängningen också kunna rösta rörande stämmans beslut.

”Aktiespararna vill dra nytta av ny teknik och med hjälp av den förbättra svensk ägarstyrning”, säger Claes Folkmar, chef för Aktiespararnas Marknadsbevakning.

"Aktiespararna bekämpar fortsatt mångsyssleriet. Att vissa individer sitter på för många styrelseposter, det gynnar varken bolagen eller aktieägarna. ”Även om Aktiespararna delvis har nått framgång i sin kamp mot mångsyssleri, så tillkommer nya mångsysslare”, konstaterar Claes Folkmar.

Även fonden Aktiespararna Direktavkastning tar ett aktivt ägaransvar genom att låta Aktiespararna rösta på bolagsstämmorna för fondens aktier.

Ladda ner PDF Dokument  Aktiespararnas Ägarstyrningspolicy

Effektiv förvaltning

Fonderna Aktiespararna Direktavkastning och Aktiespararna Topp Sverige har båda en effektiv automatisk förvaltning genom att följa SIXDIV15SWGI respektive OMXS30-index. Med automatisk förvaltning menas att aktieplaceringarna som görs i fonderna är indexstyrda och baseras på det index som respektive fond följer. Fördelarna med detta är flera. Det behövs till exempel inga insatser från skickliga analytiker och/eller förvaltare. Följaktligen blir det billigare för dig som andelsägare, och du behöver inte heller göra någon bedömning av förvaltarnas kompetens.