Två sunda indexfonder

Fonderna Aktiespararna Direktavkastning och Aktiespararna Topp Sverige erbjuder ett ansvarsfullt och hållbart sparande genom att ta ett aktivt ägaransvar. Genom att ha en effektiv förvaltning kan vi dessutom göra det till en låg avgift om 0,3%. 

Vi erbjuder två sunda indexfonder

Fonden Aktiespararna Direktavkastning investerar i svenska storbolag med hög direktavkastning, medan Aktiespararna Topp Sverige investerar i Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktier.

Våra fonder Aktiespararna Direktavkastning och Aktiespararna Topp Sverige erbjuder ett ansvarsfullt och hållbart sparande genom att ta ett aktivt ägaransvar. Genom att ha en effektiv förvaltning kan vi dessutom göra det till en låg avgift om 0,3%. 

Aktivt ägaransvar!

Aktiespararna Topp Sverige var den första fonden att ta ett tydligt ägaransvar enligt Aktiespararnas policy för ägarstyrning. Detta gör fonden genom att lämna Aktiespararna fullmakt att företräda fonden, och att låta Aktiespararna rösta för fondens aktier, på bolagsstämmorna.

Aktiespararna arbetar aktivt för att aktiemarknaden ska agera etiskt och strävar efter att göra bolagen bättre att investera i. Aktiespararna arbetar för hög etik, mot insideraffären och orimliga fallskärmsavtal.

Under 2017 ägnar Aktiespararna särskild uppmärksamhet åt tre kärnfrågor:
 - Mångsyssleriet bland styrelseledamöter.
 - Ökad öppenhet hos bolagen. Både positiva och negativa bolagshändelser bör belysas.
 - Ökat fokus på närståendetransaktioner som gynnar ledande befattningshavare, men inte aktieägarna.

Mångsyssleriet är vanligt och vissa individer sitter på för många styrelseposter, det gynnar varken bolagen eller aktieägarna. Vi uppmärksammar detta via ett brev till valberedningarna i svenska bolag, säger Claes Folkmar, chef för marknadsbevakningen på Aktiespararna.

Det är väldigt bra om bolagen även lyfter fram händelser och affärstransaktioner som varit positiva under året, men trovärdigheten ökar om även mindre lyckade insatser belyses, säger Claes Folkmar.

Det finns exempel där transaktioner genomförts mellan ledande befattningshavare och kunder till bolaget vid sidan av det bolag som de ledande befattningshavarna arbetar för. Detta vill vi belysa och stoppa, tillägger Claes Folkmar.

Även fonden Aktiespararna Direktavkastning tar ett aktivt ägaransvar genom att låta Aktiespararna rösta på bolagsstämmorna för fondens aktier.

Ladda ner PDF Dokument  Aktiespararnas Ägarstyrningspolicy

Effektiv förvaltning

Fonderna Aktiespararna Direktavkastning och Aktiespararna Topp Sverige har båda en effektiv automatisk förvaltning genom att följa SIXDIV15SWGI respektive OMXS30-index. Med automatisk förvaltning menas att aktieplaceringarna som görs i fonderna är indexstyrda och baseras på det index som respektive fond följer. Fördelarna med detta är flera. Det behövs till exempel inga insatser från skickliga analytiker och/eller förvaltare. Följaktligen blir det billigare för dig som andelsägare, och du behöver inte heller göra någon bedömning av förvaltarnas kompetens.