Ett enkelt sparande

Att spara i indexfonderna Aktiespararna Direktavkastning eller Aktiespararna Topp Sverige är ett enkelt sätt att följa Stockholmsbörsens utveckling. I bägge fonderna kan du både göra enstaka investeringar och månadsspara.

 

Kom i gång och starta ett månadssparande i fonden som tar ett aktivt ägaransvar!

person- och adressuppgifter.

Börja spara

Börja med att fylla i dina person- och adressuppgifter.

Här kan du ladda ner informationsbroschyr och faktablad för Topp Sverige.

Ladda ner PDF DokumentFaktablad
Ladda ner PDF DokumentInformationsbroschyr med fondbestämmelser

Aktieinvest Fonder AB är är en del av Sveriges Aktiesparares Riksförbunds koncern. Fondbolaget står under Finansinspektionens tillsyn. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.