Ett enkelt sparande

Att spara i indexfonderna Aktiespararna Direktavkastning eller Aktiespararna Topp Sverige är ett enkelt sätt att följa Stockholmsbörsens utveckling. I bägge fonderna kan du både göra enstaka investeringar och månadsspara.

 

Att spara i Aktiespararna Direktavkastning

Att spara i Aktiespararna Direktavkastning är enkelt. Kontakta bara din bank alternativt ditt depåinstitut eller vänd dig till någon av fondens återförsäljare. Aktieinvest FK AB är ett exempel på en sådan återförsäljare.

”Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet”.