Långsiktigt sparande

Med låga förvaltningsavgifter om 0,3 % och genom att ta ett aktivt ägaransvar, genom att låta Aktiespararna rösta på bolagsstämmorna, blir våra fonder ett bra val i ditt pensionssparande. 

Aktiespararna strävar efter att göra bolagen bättre att investera i.

Pension

Spara i våra fonder till din pension!

Med avgifter på låga 0,3 % blir fonderna ett bra val till ditt pensionssparande. Aktiespararna Direktavkastning och  Aktiespararna Topp Sverige är valbara hos såväl Premiepensionsmyndigheten för ditt premiepensionssparande som hos till exempel Aktieinvest FK AB i ditt privata pensionssparande.

Premiepensionssparande

Med fonden Aktiespararna Topp Sverige i ditt premiepensionssparande får du en riskspridning i 30 aktier. Under 2015 och 2016 hade fonden en utveckling om +1,9 % respektive +9,2 %.

Aktiespararna Direktavkastning investerar i bolag på Stockholmsbörsen med hög direktavkastning. Direktavkastningen, dvs aktieutdelningarna, återinvesteras i fondens underliggande innehav och skapar på så sätt en ränta-på-ränta-effekt på lång sikt.

orangekuvert.jpgAktiespararna Topp Sverige har fondnummer 290072 hos Pensionsmyndigheten (PPM).

Aktiespararna Direktavkastning har fondnummer 874503 hos Pensionsmyndigheten (PPM).

Hos Pensionsmyndigheten är förvaltningsavgiften efter rabatt 0,2 %.

 

 

 ”Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet”.