Vår aspekt på hållbarhet

Hållbarhet har lyfts fram även inom sparande på senare tid. Det finns också olika aspekter på hållbarhet som fondbolagen behöver beakta. Det första som man tänker på inom hållbarhet är kanske miljöaspekten - bolagens inverkan på miljö och klimatet. Men hållbarhet är så mycket mera, det handlar t ex även om social hållbarhet och att arbeta för FN:s globala mål.

Hållbarhet hand med träd.jpg

 

Vårt systerföretag Aktieinvest FK har satsat mycket genom att underlätta för spararen att synliggöra möjligheten till ett mer hållbart sparande. Hos dem kan man se hållbarhetsdata som kallas för Global Compact och ESG (Environmental, Social & Governance), det går även bra att selektera bolag utifrån olika hållbarhetspreferenser. Mer om Aktieinvest FK:s hållbarhetssatsning kan ni läsa om här.

 

Vi på Aktieinvest Fonder anser också att hållbarhet är en aspekt att belysa i ett sparande. Aktieinvest Fonder tar ett tydligt ansvar gällande hållbarhet via Aktiespararnas ägarstyrningspolicy.

Ägarstyrning var en av grundpelarna när den första fonden (Aktiespararna Topp Sverige) startades redan 1999. Det var inte bara genom att utmana fondbranschen med låga förvaltningsavgifter (0,3 %) som fonden var unik, utan också ur ett ägarstyrningsperspektiv.

Aktieinvest Fonder tar ett tydligt ägaransvar i enlighet med Aktiespararnas policy för ägarstyrning genom att lämna Aktiespararna fullmakt att företräda fonderna, samt att låta Aktiespararna rösta för fondernas aktier, på bolagsstämmorna.

Under 2018 kommer Aktiespararna att fokusera på följande kärnfrågor inom ramen för deras policy för ägarstyrning:

  • Minst tre oberoende styrelseledamöter
  • Digitalisering av bolagsstämman
  • Tid- & intressekonflikter/mångsyssleri

Vill ni läsa mer om hållbarhetstänk av Aktieinvest Fonder går det bra att göra det här. Framöver kommer vi att skriva mer om hållbarhet och göra några nedslag i hållbarhetsarbetet som enskilda bolag gör, som även ingår i fondernas innehav.