Utdelningar ger

Utdelningssäsong

Under våren brukar man säga att det är ”utdelningssäsong” på aktiemarknaden, vilket innebär att de flesta bolag som ger utdelningen till aktieägarna gör det under våren. Fonden Aktiespararna Direktavkastning följer indexet (SIX Sweden Dividend 15) som innehåller aktier med hög direktavkastning. Indexet har sedan indexets start i februari 2003 genererat ungefär åtta gånger pengarna.

Utdelning mynt och frö

Optimerar avkastningen

Lite förenklat är indexet konstruerat så att av de 40 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen väljs de 15 bolag ut med den högsta viktade direktavkastningen, sett över en treårsperiod (en kombination av historisk men även inkluderat senast föreslagna utdelningen). Den här revideringen görs under mars månad varje år. På så sätt optimerar fonden (enligt index/modellen) så att bolagen med högst direktavkastning ingår, det enda som du behöver göra är att investera i fonden. Utdelningarna återinvesteras också i fonden och det gör att det blir en ränta-på-ränta-effekt över tid som också förhoppningsvis bidrar till en positiv utveckling. I snitt har direktavkastningen i indexet varit runt fem procent de senaste tio åren.

En intressant poäng i sammanhanget är att jämföra med ett bredare index, som ej är inriktat mot aktier med en hög direktavkastning utan i stort visar på Stockholmsbörsens utveckling generellt. Vi jämför då mot SIXRX (inklusive utdelningar) och kan konstatera att bolag med en hög direktavkastning över tid genererat en bra avkastning. SIXRX har genererat knappt sju gånger pengarna sedan den 28 februari 2003 och indexet SIX Sweden Dividend 15 har genererat ungefär åtta gånger insatsen (inklusive utdelningar). Ganska stor skillnad i procent och pengar som med små enkla medel (återinvesterad utdelning) kan bidra till ett rikare liv.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.