Uppdaterade fondbestämmelser

Aktiespararna Topp Sveriges fondbestämmelser har uppdaterats. De nya fondbestämmelserna gäller från och med den 15 augusti 2015.

Förändringarna avser främst följande:

§ 4 Fondens karaktär

Förtydligande om att Aktiespararna Topp Sverige tar ett aktivt ägaransvar enligt Aktiespararnas policy för ägarstyrning.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Stopptiden för orderläggning vid dag före helgdag förlängs från klockan 10.00 till klockan 11.00.

§ 11 Avgifter och ersättning

Det maximala avgiftsuttaget sänks från 0,55 % till 0,40 % av fondförmögenheten.

§ 17 Utlämning av uppgifter till annan och behandling av uppgifter m.m.

 Denna paragraf är borttagen ur fondbestämmelserna. Istället behandlas detta i Information till kund/Personuppgifter vid anmälan om fondsparande i Aktiespararna Topp Sverige.