Tunnsått i Skanskas styrelse

De fyra avgående styrelseledamöterna i Skanska ersattes endast av två nya. Valberedningen gav på stämman inget motiv till det tunna styrelseförslaget. Läs mer här.