Tele2 – kommentar från fondförvaltaren

Tele2:s rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) uppgick till 1 789 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018. Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 1 660 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Allison Kirkby, vd för Tele2, lyfter fram att ökningen av mobila abonnemangskunder både inom konsument- och företagssegmentet är en bidragande orsaker till den starka rapporten. Så här skriver vd i rapporten:

"Vår mobilverksamhet för konsumenter producerade även detta kvartal en ökning av abonnemang för smartphones, på en marknad som upplevt en viss ökad aktivitet i det prisorienterade segmentet under första halvåret"

Mobiltelefon - generellt.jpg

Fondförvaltaren, Tomas Eriksson, ger sin kommentar till rapporten:

”Tele2 B har varit ett av våra bästa innehav sen vi startade fonden och har vid ett flertal tillfällen kommit med starka rapporter. Väldigt glädjande förstås och vi hoppas på att fler bolag kan överraska oss positivt framöver.

Med 15 st. bolag i fonden så får ju en större rörelse i något innehav en ganska stor påverkan på fondens performance som helhet.  13 % upp med 6,9 % vikt påverkar fonden positivt med ca 0,9 %.”

Den intensiva rapportveckan fortsätter, imorgon med bland annat rapporter från ABB, Nordea och Volvo.