Swedbankstämma med många bottnar

Jämte nekandet av ansvarsfrihet till Michael Wolf och Anders Sundström bjöd Swedbankstämman på många spännande inslag exempelvis upptakt till en kommande maktkamp om Swedbank. Läs vidare här.