Skatteregler för fondsparande fr.o.m. 2012

Skatteskyldigheten för investeringsfonder försvinner, medan en ny schablonskatt på innehav av direktägda andelar i investeringsfonder införs.

Den nya skatten innebär att du som fondsparare från och med 1 januari 2012 kommer att schablonbeskattas i förhållande till värdet på de egna andelarna vid årets ingång. Denna schablonintäkt kommer att stå förtryckt i fondandelsägarens deklaration 2013 som inkomst av kapital och utgör underlag till den skatt som skall betalas.

Den nya fondskatten gäller inte för fondsparande som omfattas av avkastningsskatt, t.ex. kapitalförsäkring och pensionssparande och inte heller för sparande i den nya sparformen investeringssparkonto.