Skanska ska inte granskas

Förslaget från Aktiespararna att tillsätta en särskild granskningsman röstades ner av stämman. Den granskning som Skanska själv tillsatt är tillräcklig ansåg aktieägarna, även om den inte med säkerhet kommer att vara offentlig i alla delar. Läs hela rapporten från stämman här.