Rapportveckan - blandade reaktioner

Rapportsäsongen har startat, med blandade reaktioner. Tele2:s rapport var konfident och marknaden handlade upp aktien. Skanska kom med en vinstvarning vilket mottogs negativt och aktien faller tungt. Även Atlas Copco faller i spåren av att vd spår en lägre efterfrågan inom vissa segment.

Skanska ingår i fonden Aktiespararna Direktavkastning, så även Tele2. Skanska hade en vikt på ca 6,4 procent (dagen innan vinstvarningen) och Tele2 en vikt om 7,3 procent (dagen innan rapport). Det är värt att påpeka att fonden är en indexfond som är likaviktad, vilket innebär att alla 15 aktier i fonden efter omrevideringen har (som sker i mars varje år) lika vikt, det vill säga ca 6,67 procent. Därför blir riskspridningen i  fonden lite annorlunda mot en traditionellt kapitalviktad indexfond, vilket även finansprofilen Petrusko lyfter fram i sin blogg om Aktiespararna Direktavkastning:

”Det här är en ganska käck fond, av flera anledningar. Dels är innehaven likaviktade vilket ger en sund riskspridning. Man är alltså inte extra exponerad i något specifikt innehav i fonden som man är i en vanlig indexfond där tex Nordea och H&M väger jätte mycket mer än många andra innehav.”

 Låt oss ta dagens vinstvarning från Skanska som ett exempel, Skanska faller med cirka 11,5 procent och OMXS30GI-index är vid samma tidpunkt (runt kl 16.00) ner ungefär 0,8 procent. Samtidigt som Aktiespararna Direktavkastning är ner 0,5 procent. Som ni förstår kunde nedgången blivit mycket mer om Skanska hade varit ett dominerande innehav i fonden och de övriga aktierna haft en mycket mindre andel.

ADA - allvarlig byggarbetare (Skanska).jpg 

Vilka reflektioner går att göra under den första riktigt stora rapportveckan? Vi frågar fondförvaltaren Tomas Eriksson:

 ”Det är egentligen för tidigt att säga. Skanska gör nedskrivningar på grund av två projekt i USA och Atlas Copcos vd spår en något lägre kundefterfrågan inom vissa segment. Det verkar överlag som marknaden är väldigt kräsen på vad bolagen säger om framtiden vilket kanske inte är så konstigt efter en så lång konjunktur- och börsuppgång som vi haft. Det tycks ju inte heller som den senaste nedgången innan rapportperioden drog igång, har dragit ned värderingarna tillräckligt då både Atlas Copco samt Volvo faller tillbaka en del idag.” avslutar Eriksson.

 Nästa vecka blir en intensiv rapportvecka, speciellt för Aktiespararna Direktavkastning, eftersom många av fondens innehav rapporter då. De fyra storbankerna kommer med sina rapporter under nästa vecka, vilka tillsammans utgör cirka 25 procent av Aktiespararna Direktavkastning (läs mer här).