Omviktning av OMXS30

Vid årsskiftet gjordes en omviktning av indexet OMXS30. Detta innebar även en omviktning av Aktiespararna Topp Sverige i enlighet med fondbestämmelserna. MTG B ersattes av Fingerprint Cards B. Här finns mer information om fondens ingående aktier och aktiernas procentuella viktning.