Näst största branschen

Vi har i ett tidigare inlägg (läs det här) nämnt att bankerna har en stor vikt i Aktiespararna Direktavkastning, fonden består till cirka 25 procent av banker. Men det finns givetvis andra branscher som fonden består av, därför har vi valt att presentera några andra branscher och dess företag som ingår i Aktiespararna Direktavkastning i detta kommande inlägg.

Vi har valt att utgå från branschindelningen som Börsdata har gjort, därför att den avspeglar en modern branschindelning. Börsdatas branschindelning ger en tydlig distinktion mellan t ex fastighetsbolag, JM är klassad som byggnation och Castellum skiljer sig från JM genom att främst förvalta fastigheter och hamnar därmed inom branschen fastigheter.

Den näst största branschen i Aktiespararna Direktavkastning är telekommunikationstjänster, där ingår Telia och Tele2. Branschen representerar nästan 14 procent av fondens totala värde per den 2018-08-31.

Telia har varit en stabil utdelningsaktie över tid, för närvarande är direktavkastningen på 5,82 procent. Vilket gör att aktien kvalificerar in sig i fonden Aktiespararna Direktavkastning.

Tele2:s direktkastning är i år på 3,54 procent, även den har varit förhållandevis hög ur ett historiskt perspektiv.

ADA - telekom bransch