Med anledning av förvärv - hänvisning till Ciceros Fonders webbplats

Cicero Fonder AB har förvärvat Aktieinvest Fonder AB:s verksamhet av Aktiespararna. Därför kommer aktiviteten på den här webbsidan (www.aktieinvestfonder.se) att upphöra. I stället hänvisar vi till Ciceros Fonders webbsida (www.cicerofonder.se).

Överlåtelsen verkställdes den 20:e februari 2019. Cicero Fonder AB övertog vid detta datum även ansvaret för förvaltningen av fonderna samt att föra andelsägarregistren för bägge fonderna. Mer information om händelsen och ett brev till andelsägaren finns här.

 

Cicero Fonder ser detta som ett sätt att bredda sin verksamhet och tror på att framtiden finns i både aktivt förvaltade fonder och indexfonder. Aktiespararna Direktavkastning och Aktiespararna Topp Sverige kompletterar deras befintliga fondutbud på ett mycket bra sätt. Aktiespararna och Cicero Fonder inleder även ett framtida samarbete, och för dig som kund och andelsägare innebär överlåtelsen inga större förändringar.