Månadskommentar för november

November månad har passerat och många kanske minns månaden som volatil. Under månaden sjönk fonden Aktiespararna Direktavkastning med 0,3 procent och Aktiespararna Topp Sverige sjönk med 1,3 procent.

Generell - graf neutral.jpg

Månaden bjöd på en förhållandevis lugn aktivitet för fondernas innehav. I slutet av november kunde vi rapportera om att det skett både köp och försäljningar i två av Aktiespararna Direktavkastnings innehav. Industrivärden har sålt aktier till ett totalt värde av 1,7 miljarder kronor till ICA-handlarnas förbund. Efter försäljningen uppgår Industrivärdens andel till 7,5 procent av kapital och röster i ICA-gruppen.

Även i JM skedde det en stor affär. Den norska bostadsbyggaren OBOS har ökat ytterligare i JM. Under månaden flaggade de upp för 15,1 procent av röster och kapital i JM. Vilket är en ökning från tidigare flaggning av innehav i slutet av oktober på 10,7 procent.

Så här kommenterade fondförvaltaren Tomas Eriksson händelsen:

”Spännande att OBOS köpt ännu mer aktier i JM och att de nu är störste ägare i bolaget. Det blir intressant att se hur det här kommer att påverka bolaget och aktien på lite längre sikt. JM är väl dessutom en av de hårdast blankade aktierna på Stockholmsbörsen vilket inte gör köpen mindre intressanta precis”, säger Tomas Eriksson.

Aktiespararna Direktavkastning är fortfarande den bästa indexfonden i år i sin kategori (Indexfonder, Sverige), enligt Morningstar. I år har fonden gått upp med 5 procent till den sista november. Ur ett femårsperspektiv har indexet som fonden följer ökat med över 75 procent. Se tabell och graf nedan:

 ADA - graf och tabell nov 2018.PNG

Fonden Aktiespararna Topp Sverige eftersträvar att följa indexet OMXS30. I år har fonden gått ner med marginella 0,3 procent per den sista november. Över en 5-årsperiod har fonden gått upp med nästan 40 procent. Se tabell och graf för mer information:

ATS - tabell nov 18.PNG

ATS - graf 20181130

Fondförvaltarens kommentar för november:

”Månaden som gick var fortsatt volatil och speciellt cykliska bolag var fortsatt under press även om Stockholmsbörsen repade sig i slutet av månaden. Aktiespararna Direktavkastning klarade sig bättre då fonden innehåller mer aktier av defensiv karaktär. Tele2 B utvecklades positivt efter att EU-kommissionen godkänt T-Mobile NL:s köp av Tele2 NL på den nederländska mobilmarknaden utan några villkor. Marknaden kommer nog att vara fortsatt volatil framöver men vi hoppas att framförallt Aktiespararna Direktavkastning ska utvecklas bättre än Stockholmsbörsen som helhet" avslutar Tomas Eriksson.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationsbroschyr, faktablad samt information om fondbolagets ersättningspolicy och hållbarhetsaspekter finns tillgängligt på www.aktieinvestfonder.se.