Månadsbrev för Oktober

I filmen ”Jakten på röd oktober” jagade man en rysk ubåt. Den här gången var det ingen jakt, inte heller någon rysk ubåt, utan det blev bara en röd oktober-månad på världens finansmarknader. USA-börserna störtdök med över 4 procent på en dag, övriga världen höll andan, så som i en thriller, men Stockholmsbörsen stod emot ganska bra. Trots det, blev det ändå en ordentlig nedgång för Stockholmsbörsen under oktober, OMXS30GI backade med drygt 7 procent under oktober månad.

Generell - Ubåt (månadsbrev okt).jpg (1)

Aktiespararna Topp Sverige som följer OMXS30GI backade 7,3 procent och Aktiespararna Direktavkastning lyckades att tackla börsfallet bättre och gick ner 4,4 procent. Det i sin tur gör att fonden (Direktavkastning) fortfarande är bäst i sin kategori (Svenska indexfonder, större bolag) för 2018 med en uppgång om 5,4 procent i år enligt Morningstar. Aktiespararna Topp Sverige noteras för en mer beskedlig uppgång om 1,1 procent. Skillnaden förklaras till en del av att Topp Sverige består av mer konjunkturkänsliga bolag vars aktier haft det tungt i oktober, bl.a. Atlas Copco, Sandvik och Volvo m.fl.

Enskilda aktier som ingår i Aktiespararna Direktavkastning, såsom Boliden och Skanska, har rasat med 16 procent respektive 17 procent under oktober. Att fonden trots det ”bara” gick ner med drygt 4 procent under samma månad beror delvis på att Aktiespararna Direktavkastning likaviktas en gång per år vilket förbättrar riskspridningen. Sen ligger också en förklaring i att några av fondens innehav har klarat den turbulenta månaden riktigt bra, t ex har ICA-gruppen under oktober stigit med närmare 15 procent.

Några av fondens innehav (t ex Telia, Tele2, Swedish Match, Castellum och AstraZeneca) har stått emot börsnedgången bättre under månaden. En orsak till detta kan vara att några av bolagen kom in med stabila rapporter, som t ex Tele2 och Castellum. Fondförvaltare Tomas Eriksson gav följande kommentar till Tele2:s rapport (läs även mer här):

”Som Tele2 själva lyfter fram i rapporten är det positivt att mobila tjänsteintäkter från slutkund ökade med 5 procent. Tele2 rapporterar också att Sverige återvänder till tillväxt av mobila tjänsteintäkter från slutkund, dock med bara 1 procent. Sverige svarar nästan för 60 procent av den totala omsättningen så det är en viktig faktor att tillväxten ökar på den marknaden.”

Tomas Eriksson gav också en rapportkommentar till Castellums rapport (mer kan ni läsa här):

 ”Castellums intåg i fonden har varit mycket positivt för våra andelsägare och marknaden tycks gillat rapporten då aktien handlats upp idag. Att vd dessutom ser fortsatt positivt på framtiden är naturligtvis också någonting som stärker sentimentet kring bolaget."  säger fondens förvaltare Tomas Eriksson.

Likt en ubåt så rör sig börsen upp och ner. En ubåtskapten behöver förmodligen tänka långsiktigt och ha en strategi för att parera faror och utmaningar. Likaså är det bra för en fondsparare att tänka långsiktigt och ha ett längre perspektiv. Avslutningsvis vill vi påminna om hur det index (SIXDIV15 Sweden), som fonden Aktiespararna Direktavkastning följer, har utvecklats över en fem- respektive 10-årsperiod. Indexet är på 10 år upp med 408 procent vilket är väldigt konkurrenskraftigt på marknaden vad gäller Sverigefonder (större bolag). På 5 år är uppgången 79 procent per den sista oktober vilket också står sig väl. För Aktiespararna Topp Sveriges del är jämförelseindexet (OMXS30GI) upp 246 procent på 10 år respektive 44 procent på 5 år.

 ADA - tabell okt 18.PNG

ATS - tabell okt 18.PNG

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationsbroschyr, faktablad samt information om fondbolagets ersättningspolicy och hållbarhetsaspekter finns tillgängligt på www.aktieinvestfonder.se.