H&M rusar på börsen

HM - gata logo i hörnet.jpg

Rörelseresultat för det tredje kvartalet blev nästan 4 miljarder kronor, vilket var något lägre än vad analytikerna hade förväntat sig. Bruttomarginalen steg något, från 50,1 procent till 50,3 procent.

H&M:s varulager ökade med 15 procent i kronor räknat (12 procent räknat i lokala valutor), vid utgången av det tredje kvartalet uppgick varulaget till 38,7 miljarder kronor.

H&M ingår i fonderna Aktiespararna Topp Sverige och Aktiespararna Direktavkastning. H&M:s andel i Aktiespararna Topp Sverige är på drygt 5 procent och nästan 7 procent i Aktiespararna Direktavkastning.

Fondförvaltaren Tomas Eriksson ger en kort rapportkommentar:

”Det verkar som att marknaden fokuserar på det positiva i rapporten, som t ex onlineförsäljningen växer 32 procent. Vilket är mycket glädjande för våra fonder naturligtvis”

HM - glädje kvinna.jpg