Handelsbankens stämma: Vang-Jensen tappade taktpinnen

Vinterträdgården var fylld till bristningsgränsen och nu väntade uppföljningen till fjolårets dramatiska Handelsbanksstämma där banken tvingades byta ordförande. Läs mer.