Halvårsrapport Aktiespararna Topp Sverige

Halvårsrapport – Aktiespararna Topp Sverige

Det har varit ett turbulent halvår på börsen, som det ofta känns när man summerar börsen. I början av februari dök världens börser kraftigt, främst i USA, men även den svenska börsen fick ett litet hack i en annars uppåtgående kurva. Somliga säger att kursrörelserna var riggade av aktörer, andra påstår att det för stunden rådde en teknikfrossa. Vi kan konstatera att marknaden skakade av sig börsoron ganska snabbt. Som sparare kan det vara bra att ha ett längre perspektiv. Här har vi valt OMXS30 ur ett 5-års perspektiv (källa: Hitta Kursvinnare). Där kan vi se många rörelser, men en fortsatt uppåtgående marknad.

 

OMXS30 - 5-årshistorik H1 2018.PNG

 

Under mars och april eskalerade Trumps hot om handelskrig som sedermera blev en verklighet. Detta avspeglade sig i en mer turbolent period under dessa månader. Vad som kommer att hända framöver är det ingen som vet. Vi ser fram emot kvartalsrapporterna och hoppas att de kan ge någon vägledning om konjunkturen. Som alltid är det också intressant att ha ett makroperspektiv. Kommer handelskriget att eskalera ytterligare eller visar kvartalsrapporterna vägen?

Aktiespararna Topp Sverige har i år (t o m 2018-06-29) gått upp med 2,2 %. Över en femårsperiod har fonden genererat en avkastning på över 60 %. OMXS30GI är inkluderat utdelningar vilket OMXS30 inte är.

 ATS - tabell 20180629.PNG