Halvårsrapport Aktiespararna Direktavkastning

När vi summerar första halvåret för Aktiespararna Direktavkastning kan vi konstatera att två aktier har fått lämna fonden och två nya aktier har således tillkommit vid årets omrevidering i mars. Först ger vi en kort uppdatering om hur indexet som fonden följer är uppbyggt och sen en presentation av de nya innehaven samt utvecklingen för Aktiespararna Direktavkastning.

Lite förenklat är indexet konstruerat så att av de 40 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen väljs de 15 bolag ut med den högsta viktade direktavkastningen, sett över en treårsperiod (en kombination av historisk men även inkluderat senast föreslagna utdelningen). Den här revideringen görs under mars månad varje år. På så sätt optimerar fonden (enligt index/modellen) så att bolagen med högst direktavkastning ingår.

Boliden kom in i fonden Aktiespararna Direktavkastning genom revideringen i mars. Företaget är säkert bekant för många.  Enligt Boliden är företaget ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller – från brytning av malm till produktion och leverans av högkvalitativ metall till industrin.

 Boliden - omrev del 2

Det andra bolaget som kom med i samband med fondens revidering är JM, som säkert många också känner till. Bolaget fokuserar sin verksamhet på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland.

 JM - omrev del 2

I år (fram till 2018-06-29) har Aktiespararna Direktavkastning gått upp med 2,2 %, vilket kan ses som en medioker uppgång. Ur ett längre perspektiv har utvecklingen för indexet (SIX Sweden Dividend 15) som fonden har som mål att följa gått upp med över 100 %. Som grafen nedan visar:

ADA - graf juni 18.jpg