Förvaltarkommentar om Tele2

Tele2 kom med sin kvartalsrapport idag, i skrivandets stund är aktien upp över 5 %. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet landade på nästan 2 miljarder. Även EBITDA-marginalen (rörelseresultat före avskrivningar) kom in över förväntan på 30,3 procent.

På grund av solida trender i det tredje kvartalet, gör att Tele2 kan höja sin prognos för helåret 2018. Tele2 hade per den 2018-10-17 en andel i fonden Aktiespararna Direktavkastning på 7,3 procent. Vi ställer några frågor till fondförvaltaren, Tomas Eriksson, om Tele2.

Tele2 kom in med stark rapport, är det något speciellt som du vill lyfta fram i rapporten?

”Som Tele2 själva lyfter fram i rapporten är det positivt att mobila tjänsteintäkter från slutkund ökade med 5 procent. Tele2 rapporterar också att Sverige återvänder till tillväxt av mobila tjänsteintäkter från slutkund, dock med bara 1 procent. Sverige svarar nästan för 60 procent av den totala omsättningen så det är en viktig faktor att tillväxten ökar på den marknaden.”

Bolaget gör även en prognoshöjning för helåret 2019 och upplever att de är inne i en bra trend, är det något som talar ytterligare till Tele2:s fördel?

”Blir spännande att se om de kan fortsätta den positiva trenden även efter att ComHem nu fusioneras in i bolaget. Avgående vd i Tele2, Allison Kirkby, verkar ju konfident med att de tidigare kommunicerade årliga synergierna om 900 MSEK kommer att nås i alla fall.” avslutar Tomas Eriksson med.

ADA - mobil med aktiekurser (Tele2).jpg