Försäljningar och köp i fondens innehav

Under fredagskvällen rapporterade Dagens Industri om att Industrivärden var på väg att sälja delar av sitt innehav i ICA-gruppen. Detta bekräftades i pressmeddelande under måndagen. Industrivärden har sålt aktier till ett totalt värde av 1,7 miljarder kronor till ICA-handlarnas förbund. Industrivärden ägde per den 31 oktober 10,25 procent av kapital och röster i ICA-gruppen. Efter försäljningen uppgår Industrivärdens andel till 7,5 procent av kapital och röster i ICA-gruppen.

Industrivärden kommenterar försäljningen så här:

"Industrivärden möjliggör en full avyttring av aktieinnehavet i ICA-gruppen dels genom försäljning av omkring en fjärdedel av aktieinnehavet till ICA-handlarnas Förbund, dels genom förvärv av en säljoption från ICA-handlarnas Förbund avseende det resterande innehavet. Genom transaktionerna möjliggörs en avyttring med en god avkastning om cirka 22 procent årligen under innehavstiden", skriver Industrivärden.

Från ingenting till över 15 procent på några månader, det är vad som hänt i JM. Den norska bostadsbyggaren OBOS har ökat ytterligare i JM. Idag flaggar de upp för 15,1 procent av röster och kapital i JM. Vilket är en ökning från tidigare flaggning av innehav i slutet av oktober på 10,7 procent som vi skrev om här.

Fondförvaltaren Tomas Eriksson ger sin kommentar här:

”Spännande att OBOS köpt ännu mer aktier i JM och att de nu är störste ägare i bolaget. Det blir intressant att se hur det här kommer att påverka bolaget och aktien på lite längre sikt. JM är väl dessutom en av de hårdast blankade aktierna på Stockholmsbörsen vilket inte gör köpen mindre intressanta precis”, säger Tomas Eriksson