Fondsparandet i juli

Trots semestertider uppvisade juli månad ett högt nysparande på ca 15 miljarder kronor. Det största nettoflödet uppvisade långa och korta räntefonder, med respektive 4,6 respektive 4 miljarder. Aktiefonder kom på tredje plats med ett nettoinflöde på 3,6 miljarder, vilket även visar på ett starkt flöde. Under hela 2018 har det varit nettoinsättningar på 5,6 miljarder för aktiefonder. Se mer specifik information i tabellen nedan, allt underlag kommer från Fondbolagens förening.

Fondbolagens F - nettosparande 2018 juli.PNG

Under juli ökade den samlade fondförmögenheten i Sverige med 63 miljarder för att vid utgången av månaden totalt uppgår till 4 301 miljarder. Denna notering utgör den högsta noteringen för den svenska fondmarknaden någonsin enligt Fondbolagens förening. 

 Fondbolagen F - Fondförmögenhet juli 2018.PNG

Tabeller och grafik: Fondbolagens förening