Fonderna i fokus på Swedbanks stämma

Huvudnumret på Swedbankstämman var Aktiespararnas beskrivning av det som föranlett och hittills skett i förbundets pågående grupptalan mot Swedbank Robur fonder. Läs mer här.