Electrolux stämma: Dyr resa till ruta ett

Förre VD:s fantasilön kritiserades på Elux-stämman, liksom Ronnie Letens dubbla roller som ordförande i Electrolux och VD i Atlas Copco. Den nye VD:n, Jonas Samuelsson, lyste upp föreställningen. Läs hela rapporten här.