Dina val i premiepensionen

Är du nöjd med dina val i premiepensionen?

I så fall är du inte ensam om det. Det visar nämligen en nyligen genomförd undersökning av TNS Sifo Prospera på uppdrag av Fondbolagens förening.

Undersökningen visar nämligen att 68 % av svenskarna är bekväma med hur deras fondsparande är placerat i premiepension. Det kanske har ett samband med att 62 % i undersökningen uppger att de tycker att möjligheten till det egna valet är bra. Aktieinvest Fonder tycker också att det är bra att det finns alternativ inom premiepension som ger spararen möjlighet till att välja sparande efter preferenser och risknivå.

Fondbolagens bild 1 - Är du bekväm*

 

Men Premiepensionssystemet har utsatts för kritik (främst efter Allra-skandalen) och är under reformering. Det är kanske därför som 30 % av respondenterna föredrar att staten tar hand om alltihop.

Fondbolagens bild 2 - Attityd*

 

Hur aktiva är då spararna i sina placeringar i pensionssystemet? Vi reagerar över att enligt undersökningen så svarar 36 % att de aldrig ser över sitt sparande. Har spararna valt statens alternativ AP7 Såfa så har förvisso utvecklingen varit bra. Bättre och större kunskap om sitt sparande (oavsett om det är premiepension eller annat sparande) ger ett engagemang och intresse för sparande. Kanske är det intresset som de mer aktiva spararna har i undersökningen. Hälften av spararna ser över sina fondplaceringar minst en gång per år. Det skulle vara intressant att veta om dessa sparare gör bättre placeringar, men detta ger inte undersökningen svar (vilket inte var syftet heller).

Fondbolagens bild 3 - Hur ofta ser du över*

*Alla tabeller och grafik källa: TNS Sifo Prospera, 2018