Castellum och Direktavkastning levererar

Castellum är först ut att rapportera för det tredje kvartalet för bolagen i fonden Aktiespararna Direktavkastning, om vi bortser från H&M som har brutet räkenskapsår. Castellum är en stabil utdelningsaktie som även i år har höjt utdelningen, vilket är för 20:e året i rad.

Castellum levererar ett förvaltningsresultat på 799 miljoner kronor (708 för motsvarande period 2017) i tredje kvartalet 2018.  Bolaget har som övergripande mål att öka förvaltningsresultatet (och därmed utdelningen) med 10 procent i år. Henrik Saxborn, vd, hävdar  att han är "ännu mer övertygad om att Castellum under 2018 kommer att kunna leverera i enlighet med det övergripande målet”.

 Vd, Henrik Saxborn, skriver också i delårsrapporten att efterfrågetrycket på effektiva kontorslokaler "lär bestå ytterligare några år" och den kommersiella fastighetsmarknaden är ” "är oerhört stark i Nordens tillväxtområden".

ADA - skyskapor kontor (Castellum).jpg

Castellum kom i samband med revideringen (mars) 2017 in i Aktiespararna Direktavkastning. Aktien har sedan dess gått upp med nästan  30 procent. Inkluderas utdelningarna så är avkastningen än bättre. Tomas Eriksson, fondförvaltare, kommenterar Castellums rapport så här:

 ”Castellums intåg i fonden har varit mycket positivt för våra andelsägare och marknaden tycks gillat rapporten då aktien handlats upp idag. Att vd dessutom ser fortsatt positivt på framtiden är naturligtvis också någonting som stärker sentimentet kring bolaget", säger fondens förvaltare Tomas Eriksson.

Tomas Eriksson konstaterar vidare att Aktiespararna Direktavkastning fortfarande ligger i topp för 2018 i sin kategori (Sverigefonder, index) enligt Morningstar.

"Mycket kommer så klart att avgöras nu under rapportperioden om vi kan bli kvar däruppe men än så länge ser det bra ut. Av de bolag som rapporterat (Hennes&Mauritz samt Castellum) så har rapporterna tagits emot positivt av marknaden", konstaterar Tomas vidare.

ADA - Morningstar 20181017.PNG

Källa: Morningstar per 2018-10-16