Byte från plusgiro till bankgiro

Vi har nu stängt Aktiespararna Topp Sveriges plusgirokonto. Framtida inbetalningar kan du istället göra till fondens bankgiro 5284-1939. Precis som tidigare anger du ditt depånummer som referens på inbetalningen.