Bankerna - förvaltarkommentar

Innevarande vecka har varit volatil med kraftiga nedgångar i rapporterande bolag under vissa börsdagar. Även bolag som har kommit med förhållandevis bra rapporter har dragits med i nedgången. Om oron ebbar ut eller om nedgången accelererar vågar vi inte sia om, utan vi väljer istället att summera bankrapporterna.

Swedbank var först ut att rapportera på tisdagen och rapporten gav ett stabilt intryck. Som även Swedbanks vd Birgitte Bonnesen kommenterar i rapporten:

”Det gångna kvartalet visar återigen att vi har en stark kärnverksamhet som bidrar till ett stabilt finansiellt resultat.”

Bankens räntenetto steg till 6 326 miljoner vilket är en ökning med 1 procent i jämförelse med föregående kvartal. Provisionsnettot kom in över 3 procent i jämförelse med föregående kvartal och landade på 3 336 miljoner. Kostnadsläget för 2018 blir mindre än väntat enligt banken, de totala kostnaderna för 2018 kommer att understiga 16,8 miljarder enligt vd-kommentaren.

Fondförvaltare Tomas Eriksson kommenterar Swedbanks rapport.

”Swedbank kom in med ett stabilt resultat där bl.a. kostnaderna överraskade positivt på nedsidan.”

 Generell - pengarstabel (q3 bankerna förvaltarkommentar).jpg

Onsdagen var åter en intensiv rapportdag med rapporter från Handelsbanken och Nordea.

Handelsbankens rörelseresultat blev 5 344 miljoner kronor för det tredje kvartalet och räntenettot minskade med 1 procent till 7 862 miljoner kronor. Som Handelsbanken tidigare har kommunicerat kommer strategiska initiativ att innebära åtgärder som leder till effektivisering motsvarande minst 1 600 årsarbeten till och med 2022. I samband med rapportdagen framkom det även att Handelsbankens vd Anders Bouvin önskar gå i pension i augusti 2019 och kommer då att lämna sin vd-post i banken.

En kort kommentar från Aktieinvest Fonders förvaltare Tomas Eriksson:

”Handelsbankens rapport var i stort sett i linje med förväntningarna och bjöd inte på några större överraskningar. Vd:s kommande frånträde från bolaget tillsammans med att kostnaderna ökat en del under året var väl det som stack ut mest”, enligt Eriksson.

Nordea redovisar ett rörelseresultat på 866 miljoner euro för det tredje kvartalet och bankens räntenetto blev 1 072 miljoner euro. Nordeas vd Casper von Koskulls kommentar till resultatet:

”Tredje kvartalet var utmanande, och vi är inte nöjda med intäktsutvecklingen. Räntenettot var stabilt, medan avgifts och provisionsintäkterna och framför allt nettoresultat av poster till verkligt värde var svaga, huvudsakligen till följd av svåra marknadsförhållanden och lägre företagsaktivitet.”

Tomas Eriksson, fondförvaltare på Aktieinvest Fonder kommenterar rapporten så här:

”Nordeas rapport var sämre än väntat och framförallt intäktssidan frambringade en del frågetecken” menar Eriksson.

SEB:s rapport kom på torsdagen, bankens rörelseresultat var bättre än väntat och uppgick till 5 587 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Räntenettot landade på 5 319 miljoner kronor och provisionsnettot uppgick till 4 512 miljoner.

SEB:s vd, Johan Torgeby, kommenterar resultatet:

“I det säsongsmässigt svagare tredje kvartalet fortsatte storföretagens efterfrågan på traditionell lånefinansiering liksom på rådgivning att öka. För finansiella institutioner ledde en låg volatilitet till lägre aktivitetsnivåer, vilket påverkade resultatet för Markets-affären. Mindre och medelstora företag i Sverige var fortsatt aktiva och efterfrågan på lån och betaltjänster ökade. På privatkundsidan växte bolåneportföljen med 2,7 procent jämfört med samma period förra året. I Baltikum var affärsläget fortsatt positivt och utlåningen till både privat- och företagskunder ökade.”

Tomas Eriksson, förvaltare, ger en kort kommentar:

”SEB:s rapport var likt Swedbanks stabil och överträffade förväntningarna vad gäller främst rörelseresultatet. Det har ju också visat sig i kursutvecklingen där både SEB och Swedbank gått bra efter rapporten släppts och övriga storbanker har haft det jobbigare.”

Eriksson ger en kort kommentar kring penningtvättsproblematiken: 

"När det gäller oron kring penningtvättsproblematiken så har både Swedbank och SEB gått ut i samband med rapporterna att de kontinuerligt arbetat för att förhindra penningtvätt.

Nordea har ju en anmälan på sig från en hedgefond och det är ju omöjligt att veta vart det här kommer landa i slutändan. Osäkerheten i sig är väl dock inget som är positivt förstås" menar Eriksson.

Avslutningsvis ger Eriksson sin kommentar om tekniska nivåer och framhåller bankernas betydelse för Aktieinvest Fonder och specifikt deras indexfonder:

”Återstår att se om bankrapporterna kan få OMXS30 att studsa upp från 1500-nivån. En nivå som ju av många ses som avgörande för OMXS30-indexets fortsatta utveckling framöver och som varit utmanad ett flertal tillfällen i år. Bankernas tyngd är ju som sagt betydande i båda våra indexfonder, Aktiespararna Topp Sverige samt Aktiespararna Direktavkastning, så vi har en minst sagt spännande vecka framför oss.” avslutar Eriksson.

 Index-bild - allmän.jpg