Återhållsamhet i fondsparandet

Enligt Fondbolagens förening noterade fonder i juni ett totalt nysparande på 1,8 miljarder kronor. Från aktiefonder var det ett nettouttag medan räntefonder uppvisade ett nettoinflöde. Kanske är det en eskalering av handelskriget som har spridit sig till fondmarknaden med ett mer defensivt utfall som följd. Den samlade fondförmögenheten uppnådde vid halvårsskiftet rekordhöga 4238 miljarder.

Aktieinvest Fonder har också haft en ett marginellt nettoutflöde under juli, möjligen kan det hänföras till ett visst skifte mot räntefonder. Även blandfonder är en kategori som har haft stora nettoinsättningar under 2018.

Våra fonder är indexfonder, men de erbjuder samtidigt en bra diversifiering inom olika branscher. Om vi tar Aktiespararna Direktavkastning som exempel; de 4 storbankerna finns representerade, 2 telekombolag och exponeringen till bygg och fastighet ges via JM och Castellum. Tabellen nedan visar nettosparandet i fonder under 2018.

Fondbolagens F - nettosparande 2018 juni.PNG

Av den totala fondförmögenheten i Sverige är majoriteten (59 %) placerade i aktiefonder. Den näst största kategorin är blandfonder som tabellen nedan visar. 

Fondbolagen F - Fondförmögenhet juni 2018.PNG

Källa: tabeller från Fondbolagens förening