Aspekter på sparande

Pensionsmyndighetens undersökning från 2016 visar att en tredjedel inte ens läser sitt pensionskuvert. Vilket sätter perspektiv på hur viktigt det är att informera om sparande – oavsett om det är pensionssparande eller annat sparande.

Det finns många aspekter på vikten av ett sparande. Aktiespararnas Vd Joakim Olsson utvecklar detta nedan.

– Frågan är om det finns någon enskild åtgärd som spelar en större roll för den enskilda medborgarens frihet och trygghet än att förstå betydelsen av regelbundet sparande, säger Aktiespararnas vd Joacim Olsson. 

Den forskning som Charlotta Bay, fil. doktor och forskare vid Stockholm Business School, bedriver visar att även den emotionella inställningen till pensionssparandet påverkar beslut och inställning till sparande. Detta utöver de finansiella begrepp och kunskaper som också ligger till grund för inställningen till sparande.

– Vår forskning indikerar att hur människor förstår och agerar på exempelvis pensionen inte bara påverkas av vad man vet och kan utan också av de känslor som pensionen framkallar. Och det gäller alla typer av människor, även de som betraktas som ekonomiskt kapabla, säger Charlotta Bay.

Är då sparande på agendan i samhällsdebatten? Enligt Aktiespararnas Vd finns det mycket kvar för att lyfta frågan ytterligare.

– Frågan om hur vi kan få fler att engagera sig i sitt sparande är en av de viktigaste, men också tyvärr mest underskattade, framtidsfrågorna i samhällsdebatten. Frågan är det finns någon enskild åtgärd som spelar en större roll för den enskilda medborgarens frihet och trygghet än att förstå betydelsen av regelbundet sparande, säger Joacim Olsson.

För att skapa kännedom om pensionssparande är utbildningsinsatser en viktig del menar många inom finansbranschen. Där gör Unga Aktiesparare och Aktiespararna viktiga insatser, både genom fysiska utbildningsaktiviteter och digitala utbildningar.

– Jag tror att det är svårt att överskatta den långsiktiga betydelsen av det arbete som Unga Aktiesparare och Ung Privatekonomi gör för att utveckla ett livslångt intresse för privatekonomi och sparandet. De ungdomar som fått ett intresse för sparande som unga har lättare att engagera sig i sin egen pension – men också att undvika ekonomiska fällor som SMS-lån och andra skuldfällor, säger Joacim Olsson.

 Aspekter på sparande - mynt och kruka

Här hittar du mer information om Unga Aktiesparare och Aktiespararna.