Är storbankerna underskattade?

Fonden Aktiespararna Direktavkastning har de fyra storbankerna (Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank) som innehav, vilket motsvarar nästan 25 procent av fondens totala innehav. Även fonden Aktiespararna Topp Sverige har storbankerna i sitt innehav.

Börsveckan lyfter fram att bankerna har haft robusta vinster och låga kreditförluster i sin helhet. Trots det har kursutvecklingen för storbankerna i snitt varit – 9 procent under det senaste året.

Index-bild - allmän.jpg

Tomas Eriksson, vd och fondförvaltare på Aktieinvest Fonder ger sin kommentar om bankerna här.

Storbankerna har en hög direktavkastning på nästan 7 % för 2018. Finns det något som talar för en positiv avslutning för banksektorn i år?

”Bankerna har ju på senare år haft en trög utveckling jämfört med t ex de cykliska bolagen. Om det kanske är så att konjunkturen står på sin topp nu, som en del förespråkare tror, kan det möjligen bli lite revansch för bankerna då de ofta ses som mer defensiva aktier.” menar Tomas Eriksson

”Investerare kanske kommer föredra bolag med starka kassaflöden och en stabil utdelning framöver framför tillväxtbolag.” säger Tomas Eriksson vidare.

Det finns fler och fler nischaktörer som utmanar storbankerna. Ser du några hot mot bankernas tillväxt?

”Storbankerna tjänar ju väldigt bra med pengar på framförallt bolånesidan. Därav har vi sett en del uppstickare som försöker ta sig in på den marknaden. Om de lyckas ta någon större del av kakan återstår dock att se.” säger Tomas Eriksson

”Storbankerna är ju väldigt kapitalstarka så de kanske kan utnyttja denna konkurrens till sin fördel.” avslutar Tomas.

Börsveckan är också inne på samma spår och menar att en hög digitaliseringstakt kan gynna de kapitalstarka storbankerna. Börsveckan landar i sin analys att:

”De försiktiga värderingarna och höga direktavkastningarna tyder på att skepsisen är fortsatt stor. De svaga kursutvecklingarna i sig ger nog ett bra tillfälle att köpa högkvalitativa banker till reapris till sparportföljen.”