Aktivistfond ny ägare i Nordea?

Det som är fascinerade med börsen är att det alltid finns ett nyhetsflöde, ibland av större dignitet och ibland tar marknaden ingen notis om nyheten. Rapporterna för storbolagen har kommit in så nu väntar kanske en period av stiltje. Trots har det varit lite nyheter om bolagen som ingår i Aktiespararna Direktavkastning och Aktiespararna Topp Sverige.

Enligt Dagens Industri utvärderar Christer Gardell genom aktivistfonden Cevian Capital en större investering i Nordea. Dagens Industri spekulerar också om att det finns tydliga indikationer på att Cevian Capital redan har börjat att bygg upp en position i Nordea. Christer Gardell väljer att inte lämna några kommentarer. Aktien ingår både i Aktiespararna Direktavkastning och också i Aktiespararna Topp Sverige.

Affärsman räknar

Swedish Match är den aktie som har gått bäst i fonden Aktiespararna Direktavkastning i år (mer om det här). Under veckan kom det en nyhet som fick Swedish Match att gå ner cirka 7 procent. Uppgifterna som är knapphändiga kom från ett event i Washington DC, enligt Bloomberg News. Som enligt nyhetsbyrån gör gällande att FDA kommer att vidta vissa åtgärder mot smaksatta cigarrer. Vi får anledning att återkomma i frågan när och om det kommer nya uppgifter.

Swedish Match ingår i fonden Aktiespararna Direktavkastning och alla aktierna som ingår i fonden är likaviktade, vilket innebär att alla 15 aktier i fonden efter omrevideringen har (som sker i mars varje år) lika vikt, det vill säga ca 6,67 procent. Därför blir riskspridningen i fonden lite annorlunda mot en traditionellt kapitalviktad indexfond. Vilket gör att fonden står emot bättre även om enskilda aktier går ner. Dagen då Swedish Match gick ner cirka 7 procent gick Aktiespararna Direktavkastning endast ner -0.17 procent.

Aktiespararna Direktavkastning har som vi tidigare rapporterat om lyckats att hantera den senaste tidens turbulenta börs riktigt bra. Så pass, att fonden fortfarande är bäst inom sin kategori (Svenska indexfonder) enligt Morningstar.

 ADA -utveckling 20181113 (tabell Morningstar)

(tabell från Morningstar per 2018-11-13)

Ur ett 5-årsperspektiv har indexet (SIXDIV15SWGI) som fonden följer gått upp med 79 procent per den sista oktober 2018.

 ADA graf 20181031.PNG