Aktiespararnas krav inför årsstämmorna

I år kommer Aktiespararna att representera småsparare på cirka 500 stämmor. Under årets årsstämmosäsong kommer särskild uppmärksamhet ägnas åt tre kärnfrågor:

  • Miljöhänsyn – Klimatavtalet i Paris – hur påverkar det bolagets affärer? Ingår det i bolagsledningens/styrelsens strategiska arbete?
  • Direktörernas fantasilöner – Ersättningen ska vara marknadsmässig och skälig.
  • Tid- och intresse-konflikter/mångsyssleri – Vilka sidouppdrag har bolagets företrädare?  VD bör inte ha fler än ett styrelseuppdrag, och då ska det ej vara som styrelseordförande. 

Läs mer här.