Aktiespararna Direktavkastning 2 år

För ungefär två år sedan lanserade Aktieinvest Fonder en ny fond - Aktiespararna Direktavkastning. Sedan starten har fonden gått upp cirka 24 procent och i år har fonden haft en utveckling på cirka 10 procent. 

Under 2018 har två nya aktier tillkommit i Aktiespararna Direktavkastning vid omrevideringen i mars. Dessa aktier är Boliden och byggbolaget JM, vilka båda har haft en ganska volatil resa på börsen sedan i mars fram till nu. Det är lätt att se till den kortsiktiga utvecklingen, men i fondbestämmelserna rekommenderas en placeringshorisont på minst fem år.

Diagrammet nedan visar på hur indexet (SIXDIV15SWGI), som fonden följer, har utvecklats under fem år.

 ADA graf 20180930.PNG

Som ni också kan se i tabellen har indexet (SIXDIV15SWGI) gått upp med nästan 95 procent de senaste 5 åren. Om Aktiespararna Direktavkastning hade startats hade då hade fonden haft en likvärdig utveckling eftersom den följer det indexet.

ADA tabell 5 år 20180928.PNG