Nyhet!

Den 3 oktober startar vi fonden Aktiespararna Direktavkastning.

En unik indexfond som investerar i de 15 storbolag med högst direktavkastning på Stockholmsbörsen.

Klagomål

Aktieinvest Fonder anser det vara av yttersta vikt med en tillfredsställande hantering av eventuella klagomål från våra kunder och investerare, för att kunna garantera kundernas möjligheter att få sina intressen tillgodosedda och för att kunna upprätthålla allmänhetens förtroende för Aktieinvest Fonder.

Om du är missnöjd med Aktieinvest Fonders service eller tjänster kontaktas i första hand Aktieinvest FK's kundsupport. Du kan kontakta dem på telefon 08-5065 1700 eller via mail klagomal@aktieinvestfonder.se.

Om du inte är nöjd efter sådan kontakt och krav finns på ekonomisk ersättning eller rättelse har du möjlighet att föra ditt ärende vidare till klagomålsansvarig hos Aktieinvest Fonder.

Ärendet skall framställas skriftligen och adresseras enligt nedan:

Brev adresserat till:
Klagomålsansvarig
Aktieinvest Fonder
Sveavägen 151
113 46 STOCKHOLM 

Du har möjlighet att få kostnadsfri rådgivning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå respektive Konsumenternas Försäkringsbyrå. Se www.konsumenternas.se.
Du kan även vända dig till konsumentvägledaren i din kommun.

Om du inte når framgång med ditt ärende hos funktionen för Klagomålsansvarig hos Aktieinvest Fonder har du möjlighet att föra ärendet vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), eller till allmän domstol.

Se www.arn.se för information om Allmänna Reklamationsnämnden.