Ansvarsfullt och hållbart sparande

Aktieinvest Fonder erbjuder ett ansvarsfullt och hållbart sparande i indexfonder. Genom att låta Aktiesparna rösta på bolagsstämmorna tar fonderna ett aktivt ägaransvar. Genom att ha en effektiv förvaltning kan vi dessutom göra det till en låg avgift om 0,3%. 

Personuppgifter

Den nya Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 och den ersatte Personuppgiftslagen (PuL) i dess helhet. Dataskyddsförordningen (GDPR) ger kunder ett stärkt skydd för den enskilde vid behandling av personuppgifter.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att förbereda och administrera ditt engagemang hos oss i enlighet med det avtal du har ingått med oss. Utöver det kommer vi att behöva dela med oss av viss information om dig till myndigheter, samarbetspartners och inom koncernen. Oavsett i vilket syfte dina uppgifter används för så behandlas de enligt de sekretessregler som gäller för oss som fondbolag.

Du hittar all information om vår dataskyddspolicy här.