Ansvarsfullt och hållbart sparande

Aktieinvest Fonder erbjuder ett ansvarsfullt och hållbart sparande i indexfonder. Genom att låta Aktiesparna rösta på bolagsstämmorna tar fonderna ett aktivt ägaransvar. Genom att ha en effektiv förvaltning kan vi dessutom göra det till en låg avgift om 0,3%. 

Ledning och medarbetare

Organisation

Fondbolaget är en del av Sveriges Aktiesparares Riksförbunds koncern och ägs av holdingbolaget Aktieinvest FK Holding AB (Holdingbolaget). I koncernen ingår även värdepappersbolaget Aktieinvest FK AB som i sin tur är helägt dotterbolag till Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

 Medarbetare

Fondförvaltare Tomas Eriksson 
Ställföreträdande fondförvaltare Conny Janewall 
   
Administrativ chef Marie Holmstrand
Marknadsansvarig Per Åkerblom
   
Compliance Officer/ Klagomålsansvarig Jörgen Tenor, SE Compliance                

 Ledning och styrelse 

VD Tomas Eriksson              
Ställföreträdande VD Marie Holmstrand
   
Styrelseordförande Mikael Näslund, Vice VD Aktieinvest FK
Styrelseledamöter Anders Dahlgren                   
  Håkan Källåker
  Joacim Olsson, VD Sveriges Aktiesparares Riksförbund

 Revisor och förvaringsinstitut

Revisor Ernst & Young AB, huvudansvarig revisor Jesper Nilsson 
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)