Ansvarsfullt och hållbart sparande

Aktieinvest Fonder erbjuder ett ansvarsfullt och hållbart sparande i indexfonder. Genom att låta Aktiesparna rösta på bolagsstämmorna tar fonderna ett aktivt ägaransvar. Genom att ha en effektiv förvaltning kan vi dessutom göra det till en låg avgift om 0,3%. 

Ledning och medarbetare

Organisation

Fondbolaget är en del av Sveriges Aktiesparares Riksförbunds koncern och ägs av holdingbolaget Aktieinvest FK Holding AB (Holdingbolaget). I koncernen ingår även värdepappersbolaget Aktieinvest FK AB som i sin tur är helägt dotterbolag till Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

 Medarbetare

Fondförvaltare Tomas Eriksson 
Ställföreträdande fondförvaltare Conny Janewall 
   
Administrativ chef Marie Holmstrand
   
Compliance Officer/ Klagomålsansvarig Jörgen Tenor, SE Compliance                

 Ledning och styrelse 

VD Tomas Eriksson              
Ställföreträdande VD Marie Holmstrand
   
Styrelseordförande Andreas Serrander
Styrelseledamöter Anders Dahlgren                   
  Anna Flygare
  Håkan Källåker

 Revisor och förvaringsinstitut

Revisor Ernst & Young AB, huvudansvarig revisor Jesper Nilsson 
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)