Ansvarsfullt och hållbart sparande

Aktieinvest Fonder erbjuder ett ansvarsfullt och hållbart sparande i indexfonder. Genom att låta Aktiesparna rösta på bolagsstämmorna tar fonderna ett aktivt ägaransvar. Genom att ha en effektiv förvaltning kan vi dessutom göra det till en låg avgift om 0,3%. 

Interna regler

Här kan man ladda ner dokument om interna regler.

Interna riktlinjer om bästa möjliga resultat 

Dessa riktlinjer ska ge grundläggande regler för hur Aktieinvest Fonder AB på bästa möjliga sätt ska hantera portföljtransaktioner i  fondbolagets fonder.

pdf_ikon.gif   Interna riktlinjer om bästa möjliga resultat

Interna riktlinjer ersättningspolicy

Dessa riktlinjer ska säkerställa att Aktieinvest Fonder AB hanterar ersättningar på ett tillfredsställande sätt.

pdf_ikon.gif   Interna riktlinjer ersättningspolicy