Ansvarsfullt och hållbart sparande

Aktieinvest Fonder erbjuder ett ansvarsfullt och hållbart sparande i indexfonder. Genom att låta Aktiesparna rösta på bolagsstämmorna tar fonderna ett aktivt ägaransvar. Genom att ha en effektiv förvaltning kan vi dessutom göra det till en låg avgift om 0,3%. 

Incitament

Ersättning kan komma att utgå till externa distributörer när förmedling av fondandelar sker.

Normalt beräknas ersättningen vid distribution av Fonden som en procentuell rabatt på förvaltningsavgiften och utifrån distributörens marknadsvärde i Fonden.

Distributören återfår en procentuell del av det förvaltningsarvode som Aktieinvest Fonder tar ut ur Fonden på daglig basis.

Värt att notera är dock att distributionsavgiften inte är någon belastning för Fondens NAV då den inte påverkar Fondens förmögenhet.