Ansvarsfullt och hållbart sparande

Aktieinvest Fonder erbjuder ett ansvarsfullt och hållbart sparande i indexfonder. Genom att låta Aktiesparna rösta på bolagsstämmorna tar fonderna ett aktivt ägaransvar. Genom att ha en effektiv förvaltning kan vi dessutom göra det till en låg avgift om 0,3%. 

Hållbarhet och ägaransvar

Aktieinvest Fonder tar ett tydligt ansvar gällande hållbarhet via ägarstyrningspolicyn.

Ägarstyrning var en av grundpelarna när den första fonden (Aktiespararna Topp Sverige) startade 1999. Det var inte bara genom att utmana fondbranschen med låga förvaltningsavgifter (0,3 %) som fonden var unik, utan också ur ett ägarstyrningsperspektiv.

Aktieinvest Fonder tar ett tydligt ägaransvar i enlighet med Aktiespararnas policy för ägarstyrning genom att lämna Aktiespararna fullmakt att företräda fonderna, och låta Aktiespararna rösta för fondernas aktier, på bolagsstämmorna.

Under 2018 kommer Aktiespararna att fokusera på följande kärnfrågor inom ramen för deras policy för ägarstyrning:

  • Minst tre oberoende styrelseledamöter
  • Digitalisering av bolagsstämman
  • Tid- & intressekonflikter/mångsyssleri

För mer information om Aktiespararnas ägarstyrning läs här eller ladda ner nedanstående dokument:

Ladda ner PDF Dokument  Aktiespararnas Ägarstyrningspolicy

 

Hållbarhetsaspekter och metoder

Hållbarhetsbild/fråga - fondbest