Ansvarsfullt och hållbart sparande

Aktieinvest Fonder erbjuder ett ansvarsfullt och hållbart sparande i indexfonder. Genom att låta Aktiesparna rösta på bolagsstämmorna tar fonderna ett aktivt ägaransvar. Genom att ha en effektiv förvaltning kan vi dessutom göra det till en låg avgift om 0,3%. 

Tydligt ägaransvar!

Som första fond tar Aktiespararna Topp Sverige ett tydligt ägaransvar enligt Aktiespararnas policy för ägarstyrning. Vilket innebär att fonden ger Aktiespararna fullmakt att företräda fonden på bolagsstämmor. Aktiespararna strävar efter att göra bolagen bättre att investera i.

Aktiespararna arbetar för hög etik, mot insideraffärer och orimliga fallskärmsavtal.

Aktiespararna arbetar hårt för att aktiemarknaden ska agera etiskt. Detta innebär att fondens företrädare aktivt kommer att försvara den enskilde aktiespararens intressen.

Ladda ner PDF Dokument  Aktiespararnas Ägarstyrningspolicy