Ansvarsfullt och hållbart sparande

Aktieinvest Fonder erbjuder ett ansvarsfullt och hållbart sparande i indexfonder. Genom att låta Aktiesparna rösta på bolagsstämmorna tar fonderna ett aktivt ägaransvar. Genom att ha en effektiv förvaltning kan vi dessutom göra det till en låg avgift om 0,3%. 

Fondbolaget

Bolagsfakta Aktieinvest Fonder AB

Organisationsnummer: 556401-2978

Aktiekapital: 1 250 000 SEK

 

Tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder erhölls av Finansinspektionen den 28 maj 2014.

Aktieinvest Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Sveriges Aktiesparares Riksförbund.